Skoč na: obsah | navigáciu
Img

Účtovníctvo a mzdy

Účtovníctvo

Poskytnutie komplexných účtovníckych služieb určených pre podnikateľské subjekty. Rozsah poskytnutých služieb je prispôsobovaný konkrétnym potrebám a požiadavkám klienta, od jednotlivých úkonov až po ucelenú správu účtovnej agendy.

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • vedenie mzdového účtovníctva
 • vyhotovenie prvotných účtovných dokladov
 • spracovanie a vecná kontrola predložených účtovných dokladov
 • evidencia daní
 • kompletné účtovné poradenstvo
 • spracovanie účtovnej agendy u klienta

Mzdy a personalistika

Podľa potrieb klienta zvolíme spôsob vedenia miezd. Vedenie mzdovej agendy zahŕňa výpočet miezd a odvodov do jednotlivých poisťovní. Vedenie personálne agendy zahŕňa riešenie vzniku a zániku pracovného pomeru zamestnancov.

 • prevzatie mzdovej agendy
 • zavedenie novej mzdovej agendy
 • spracovanie miezd
 • spracovanie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • spracovanie štvrťročných prehľadov dane zo mzdy
 • ročné zúčtovanie dane zo mzdy
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • príkaz na úhradu miezd a odvodov z miezd
 • príprava dokladov v prípade kontroly
 • vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody, výpovede
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • založenie a vedenie osobných spisov zamestnancov
 • personálne poradenstvo
 • príprava dokladov v prípade kontroly

Dane

v tejto oblasti služieb vykonávame všetky daňové činnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou.

 • kompletné poradenstvo
 • vypracovanie daňových priznaní právnických osôb
 • vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb, typ A, B
 • vypracovanie daňových priznaní na Daň z pridanej hodnoty
 • vypracovanie daňových priznaní na Daň z motorových vozidiel
 • príprava na daňovú kontrolu
 • v prípade potreby prítomnosť pri daňovej kontrole
 • kontroly pred podaním daňového priznania