Skoč na: obsah | navigáciu

Ponúkame Vám kompletné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistiky a spracovanie miezd, ako aj spracovanie daňových priznaní, uzávierky a účtovnej závierky a ďalšie účtovné úkony, potrebné pre Vašu firmu.

KONTAKT

MAX ekonom, s.r.o.
Piaristická 2 - Stapring (poschodie -1, blok B.)
949 01 Nitra

Jaroslava Nagyová
0907 732 741

Tatiana Barnášová
0918 746 428

037 6542361
maxekonom@maxekonom.sk

Ochrana pred požiarmi, vypracovávanie projektov ochrany pred požiarmi, zabezpečovanie úloh, ktoré vyplývajú z tejto oblasti práce.

  • Technik požiarnej ochrany
  • Predaj, opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  • Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  • Dodávka a montáž produktov protipožiarnej ochrany
  • Poradenská činnosť v oblasti požiarneho inžinierstva
  • Protipožiarny servis

KONTAKT

Ing. Jaroslav Vido
Na Karasiny 247/21
971 01 Prievidza

0918 575 807
046 54 05 920

jaroslavvido@maxekonom.sk